Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A honlap megtekintése  Mozilla Firefox programmal  ajánlott.

 Kép

Egy wekerlei őslakostól hallottam az alábbi idézetet. "Két ember létezik Magyarországon: aki ellátogatott már, és aki el fog látogatni Wekerlére"
Aki ellátogatott már, az bizonyára tapasztalta e kisváros idillikus hangulatát, a szűk kis utcácskák romantikáját, a múlt századi lakóházak hagyományőrző népi építészeti stílusát.

A KISPESTI ÁLLAMI MUNKÁSTELEP

Jóváhagyatik a pénzügyminiszternek az az intézkedése, amellyel néhai Sárkány József örököseinek a Kispest község határában fekvő 472 ezer négyszögöl kiterjedésű ingatlanait négyszögölenként 6 korona 50 fillér vételár kikötése mellett a királyi kincstár részére megvásárolta. ... Felhatalmaztatik egyúttal a pénzügyminiszter, hogy 12 millió korona erejéig egyszerű kivitelben munkáslakásokat építhessen, és azokat az állami és más üzemek munkásai, esetleg alkalmazottai részére bérbe adhassa.”

Az 1908. évi XXIX. törvény miniszteri indoklásában Wekerle Sándor kifejtette, hogy a kormány gazdasági intézkedéseivel a nemzet egyetemes érdekeit és a nép jólétének emelését tűzte ki célul.

A munkás- és tisztviselőtelep építése során Wekerle Sándor új városépítési koncepciót valósított meg. Pénzügyi-városfejlesztési terve a kiegyezés utáni fellendülésre épült. Megélénkült a nagyipar fejlődése, üzemek létesültek, s a polgári fejlődést szolgáló jogi, oktatási, egyházi, egészségügyi, közlekedési, népjóléti, kulturális, gazdasági, pénzügyi és katonai intézmények kezdték meg működésüket. A XIX. század utolsó huszonöt évében Budapest lakosságának száma a két és félszeresére nőtt. A századforduló után a vidéki kisvárosokból és a falvakból az ipari településekre – elsősorban a fővárosba és környékére – özönlött a földjét elvesztő, munkalehetőséghez a lakóhelyén nem jutó, nincstelen parasztság tömege. Az ipar munkáskezek százezreit követelte meg.

Az 1908. év őszén az építkezéseket megelőző egyéb munkálatok is megkezdődtek; nevezetesen a pénzügyminisztérium a terület felosztására, berendezésére, valamint a háztípusok tervezésére nyilvános pályázatot írt ki, s ennek eredményeképpen a terület szabályozására 30, a háztípusokra szintén 30 pályaterv érkezett be. A tervek iránt közvetlenül érdeklődő pénzügyminisztert azonban egyik beosztási terv sem elégítette ki, s ezért Győri Ottmár főmérnököt bízta meg egy kiviteli terv elkészítésével. A Győri által elkészített és az építkezések során megvalósított tervezetben az egymásra merőleges egyenes vonalak uralkodnak, de ezeknek merevségét és egyhangúságát az itt-ott elhajló és szelíden görbülő utcavezetések enyhítik és teszik változatossá.

Mind a telep területének beosztásában, mind a lakóházak típusainak megválasztásában is a célszerűség mellett a szépészeti szempontok érvényesültek, nagy súlyt fektetve arra, hogy lehetőleg elkerüljék a hasonló jellegű lakóház-telepeken szokványos egyhangúságot. Ezért a háztípusokban, a lakásbeosztásokban, valamint a külső építészeti kivitelben és az épületeknek a telekbe való behelyezésében sokféleségre törekedtek. Erre legcélszerűbb megoldásként az a mód kínálkozott, hogy az építéssel több olyan építészt bíztak meg, akik terveikbe a legtöbb eredetiséget és változatosságot vitték bele. Ilymódon a telep építésekor 48 különböző háztípust alkalmaztak, főképpen a homlokzat kiképzésében, a házak külső színezésében és az épületeknek különböző elhelyezésében. Ez a sokféleség az egész telepnek változatos és hangulatos képet kölcsönöz.

A lakóházaknak mintegy 70%-a földszintes, 30%-a emeletes épület. A földszintes háztípusok a kisebb utcákban épültek, és a háztelekbe úgy vannak behelyezve, hogy az utca felől általában 4 méteres előkert marad szabadon, az emeletes házak ellenben a főutcákban és közvetlenül ezeknek vonalában helyeztettek el. A telepi lakóházaknak ezekbe a típusába nem illeszthetők bele a Fő tér körül épített házak. A mintegy 11.500 négyszögölnyi négyzetes térnek csak monumentális építkezés adhatta meg a megfelelő arányos keretet; a tér köré tervezett házak ennélfogva kétemeletesek, architektonikus kiképzésükbe a telep többi épületein is fellelhető motívumokat gazdag változatokban és nagyobb méretekben alkalmazták. A tér kialakítása Kós Károly érdeme.

Kispestnek ez a része nemcsak Magyarországon, de Európa szerte is híres. A XX. század legelején az angol Arts&Crafts kertváros-mozgalom és a magyar népi szecesszió egymásra találásának gyümölcse.

Kép

 

 

Képgaléria

1895 a király fölmenti Wekerle Sándor miniszterelnököt

Dátum: 2015.01.26
Fénykép: 1
Mappák: 1

(Wekerle) telepi nagyvendéglő

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

145 éve született Wekerle Sándor

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

a posta

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

A tér

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

A tér 2

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

A tér a 20-as években

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 2
Mappák: 1

A Wekerletelepi békekápolna oltára

Dátum: 2012.06.24
Fénykép: 1
Mappák: 0

Államadóssági Kötvény

Dátum: 2011.04.26
Fénykép: 4
Mappák: 0

Állami elemi iskola

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Állami óvoda

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Álmos utca

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Áthelyezési okirat

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Bizonyítvány

Dátum: 2011.11.18
Fénykép: 2
Mappák: 1

Centenáriumi Érem

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Cserkészcsapat táborozása 1923

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 2
Mappák: 1

Dobó Katica utca

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Egy ház

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Egy kis helytörténet 1928 ból

Dátum: 2011.03.03
Fénykép: 4
Mappák: 0

Élelmezési raktár

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Előd u

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Emléklap

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Emléklap 2

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Építkezés 1954 ben

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Érem

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Festmények

Dátum: 2015.01.05
Fénykép: 9
Mappák: 0

Filmklub

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Fő tér 3

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Főtér

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Főtér részlet a mozival

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

id. Wekerle Sándor

Dátum: 2015.01.26
Fénykép: 1
Mappák: 0

Idei wekerléért díj

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Ifjabb Wekerle távirata

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Így kezdődött

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Jegyezünk hadikölcsönre

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

József Attila lakótelepi képek

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 4
Mappák: 1

Kályha

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 2
Mappák: 1

Kép a térről

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Képek

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 20
Mappák: 20

Képek az esti mesékről

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 3
Mappák: 1

Képeslap 1930

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 2
Mappák: 1

Kispest-Wekerletelep

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Kispesti plakátok régről

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 8
Mappák: 1

Kör-Kötő-Kör

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Kós Károly

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Kós Károly 2

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Kós Károly kézzel írott levele

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 2
Mappák: 1

Kós Károly tér és környéke

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Kós Károly tér parkrehabilitáció 2010 wte

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 0
Mappák: 1

Levelezőlap

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Lexikon

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Naptár 2010

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 12
Mappák: 1

Önkéntesek díja

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Poór Edit képei a bolhapiacról

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 20
Mappák: 1

Posztomusz díszpolgár

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Régi családi fotók

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 8
Mappák: 1

Rendőrségi laktanya

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Sátoraljaujhely Wekerle tér

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Számla

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Szent Imre u

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Széphelyi kerthelyisége

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Szobor részlet

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Téltemetés

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Thököly u

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Új szerzemények 2011 február

Dátum: 2011.02.18
Fénykép: 4
Mappák: 0

Újabb hangulatos tér lesz Wekerletelepen

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 5
Mappák: 1

Ünnepi műsor jegye

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

utcakép

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Vasárnapi térzene

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 3
Mappák: 1

Vasárnapi Ujság

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 3
Mappák: 1

Veresegyhaz strandfürdő 1933

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Vizszerelő 1948 ban

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerle aláírása

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerle díj 1999

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerle induló

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerle íróasztala

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 0

Wekerle levelezése

Dátum: 2015.01.26
Fénykép: 2
Mappák: 0

wekerle műholdról

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerle otthon

Dátum: 2015.01.26
Fénykép: 1
Mappák: 0

Wekerle Sándor sírja

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerle Sándor szobája

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerle Sándor szobra

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerle tér Sátoraljaújhely

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerle unokáival

Dátum: 2015.01.26
Fénykép: 1
Mappák: 0

Wekerlei Napok

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 2
Mappák: 1

Wekerlei református templom

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 2
Mappák: 1

Wekerletelep 1943

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1

Wekerletelepi Horthy templom

Dátum: 2011.07.11
Fénykép: 2
Mappák: 0

Wekerletelepi plebánia freskói

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 2
Mappák: 1

Wekerletelepi ref Horthy templom

Dátum: 2011.02.14
Fénykép: 1
Mappák: 1